Baserat på våra kunders krav och behov erbjuder vi elinstallation, service och utbildning.


Entreprenörskapet i vårat familjeföretag är arvet från generationer av fackmannakunskap i olika hantverksyrken.


Vår huvudverksamhet är orienterad mot järnvägens infrastruktur, men vi utför även traditionella installationsuppdrag såsom felsökning, felavhjälpning och nyinstallation.

En stark trend som vi engagerar oss i är sol-el produktion. Vi har varit delaktiga i flera stora projekt kopplat till Kraftpojkarna och Västerås kommun, men även privata anläggningar.


Genom starka nätverk i branchen, både mot leverantörer och andra entreprenörer så kan vi leverera med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.