Våran huvudverksamhet är orienterad mot järnvägens infrastruktur, men vi utför även traditionella installationsuppdrag såsom felsökning, felavhjälpning och nyinstallation.

En stark trend som vi engagerar oss i är sol-el produktion. Vi har varit delaktiga i flera stora projekt kopplat till Kraftpojkarna och Västerås kommun, men även privata anläggningar.


Genom starka nätverk i branchen både mot leverantörer och andra aktörer så kan vi leverera med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.