Easthills är cerifierade att utbilda för Trafikverkets järnvägs-infrastruktur samt Energiföretagens ESA 19


Vi erbjuder följande grund och repetitions-utbildningar:


Trafiksäkerhet:

Att enskilt vistas i spår

Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde

Skydds- och Säkerhetsplanerare

Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvaktElsäkerhet:

TDOK 2015:0223

Elsäkerhetsledare för klen- och lågspänningsanläggningar

Elsäkerhetsledare för banarbete

Elsäkerhetsledare för arbetsmaskiner

Elsäkerhetsledare/kopplingsledare för kontaktledning och tågvärme

ESA 19 - Grund


För aktuella utbildningstillfällen eller utbildningsspecifika frågor ombedes ni kontakta oss för närmare information.